wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Polityka ochrony prywatności

Polityka ochrony prywatności

Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Twoich danych osobowych przez sklep MegaDyskont.pl.
Sklep dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Twojej prywatności i ochrony udzielonych informacji. Sklep, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pod numerem księgi 141358.
 1. Kto jest administratorem danych osobowych?

  Administratorem danych jest SERRAK Seweryn Rak z siedzibą w 85-165 Bydgoszcz ul. Tucholska 15 / 13, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 953-188-35-86, działalność wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy pod numerem 100865. Kontakt do Administratora: detal@megadyskont.pl

 2. Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych?

  Dane przetwarzane są przede wszystkim w celu obsługi procesu sprzedaży, w zakresie w jakim jest to niezbędne dla zrealizowania zamówienia, wystawienia dokumentu sprzedaży, realizacji dostawy jak również obsługi procesu reklamacji czy też ewentualnego dochodzenia należności.

  W przypadku wyrażenia dodatkowych zgód, pozyskane dane posłużą dla celów marketingowych.

 3. W jakim zakresie gromadzone są Twoje dane osobowe?

  Dane zbierane przez Administratora to:

  imię i nazwisko,
  nazwa i dane teleadresowe firmy w tym NIP firmy,
  adres email,
  adres do wysyłki,
  numer telefonu,
  numer rachunku bankowego,
  pliki cookies zapisane w urządzeniu końcowym,
  adres ip urządzenia końcowego.

 4. ​​Do jakich odbiorców przekazywane są Twoje dane osobowe?

  Dane zostaną przekazane:

  firmie realizującej usługę pocztową. Przekazane dane to: adres dostawy, adres email, numer telefonu. Dane mają posłużyć jedynie dla prawidłowej realizacji dostawy zakupionych produktów,
  dostawcy platformy płatniczej za pośrednictwem, której możesz dokonać zapłaty. Dane mają posłużyć jedynie dla prawidłowej realizacji zapłaty,
  dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur. Dane mają posłużyć jedynie do prawidłowej ewidencji zdarzeń gospodarczych.

  Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 5. Przez jaki okres czasu będą przechowywane Twoje dane osobowe?

  Dane przetwarzane w celach obsługi sprzedaży będą przetwarzane przez okres, w którym usługa ta będzie świadczona oraz, w uzasadnionych wypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa (np. 3 lata dla realizacji umowy sprzedaży i uprawnień z tytułu rękojmi, 5 pełnych lat kalendarzowych w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązku prawa podatkowego).

  Dane wykorzystywane w celach marketingowych będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich takie przetwarzanie.

 6. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

  Posiadasz prawo do:

  dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych. Możesz oczekiwać od Administratora potwierdzenia czy jakiekolwiek Twoje dane osobowe są przetwarzane przez niego. Możesz oczekiwać otrzymania elektronicznej kopii danych,
  żądania sprostowania danych. Możesz zwrócić się do Administratora o aktualizację lub poprawę swoich danych osobowych,
  ograniczenia przetwarzania danych. Możesz zwrócić się do Administratora z prośbą, o zawężenie zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych,
  usunięcia danych. Możesz zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie Twoich danych osobowych. Można tego dokonać w każdym momencie. Prawo do usunięcia danych może podlegać szczególnym regulacjom w zakresie przechowywania tych danych (np. ustawa o rachunkowości, ustawa o podatku od towarów i usług). W przypadku, gdy Twoje żądanie będzie zgodne z prawem Administrator usunie te dane bez zbędnej zwłoki,
  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www urzędu.

 7. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

  Podstawa prawna przetwarzania danych to:

  umowa sprzedaży,
  ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i powiązane z nimi obowiązki prawne,
  ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i powiązane z nimi obowiązki prawne,
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. Nr 119, str. 1),
  dobrowolna zgoda - dla danych służących dla celów marketingowych.

 8. Informacja o plikach cookies

  Sklep korzysta z plików cookies, które zapisywane są na Twoim urządzeniu.

  Pliki cookies (ciasteczka) wykorzystywane są w niżej wymienionych celach:

  do zapamiętania zalogowania,
  do zapamiętania zawartości koszyka,
  do zapamiętania zawartości schowka (przechowalni),
  do zapamiętania preferencji dotyczących wyświetlania strony (sklepu),
  do porównywania produktów,
  do zweryfikowania czy użytkownik (klient sklepu) oddał swój głos w sondzie.

  Pliki cookies (ciasteczka) wykorzystywane są również przez narzędzie do analizy statystyk Google Analytics. Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na ten temat znajdują się bezpośrednio na stronie http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/.

   

 9.  


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl